Item Details

Bilingual emotions: The untranslatable self

Issue: Vol 5 No. 1 (2004) Estudios de Socioling√ľ√≠stica 5.1 2004

Journal: Sociolinguistic Studies

Subject Areas: Gender Studies Linguistics

DOI: 10.1558/sols.v5i1.1

Abstract:

 

This paper is part of a broader work on the cultural construction of emotions as examined

through a qualitative study with Greek/English bilingual/bicultural informants. The paper argues that there are emotions which are specific to certain languages and cultures and focuses on one example of untranslatable emotions: the Greek stenahoria (loosely translated as ‘discomfort/sadness/suffocation’) and the English frustration. The paper asserts that although a respective linguistic translation may not exist for these terms, they may, in fact, be the cultural translations of each other as shown by the descriptions given by bilinguals and their use in various cultural contexts. The use of bilingual informants in this research overcomes some of the methodological problems of previous work on the cultural and linguistic comparison of emotion terms. The author argues that bilinguals, as people who cross physical, linguistic, and cultural boundaries, offer an optimal cross-cultural comparison of emotion terms because they subjectively experience two languages and two cultures.

 Este estudo forma parte dun traballo máis amplo sobre a construción cultural das emocións  analizada nunha investigación cualitativa con informantes bilingües / biculturais en grego e  inglés. O artigo esgrime que existen emocións que son específicas de certas linguas e  culturas, e céntrase nun caso de emocións intraducíbeis: o grego stenahoria (traducido de maneira aproximada por ‘desacougo’, ‘tristura’, ‘abafo’) e o inglés frustration. No artigo afírmase que, malia non existir a correspondente tradución lingüística para estes termos, na realidade poden producirse traducións culturais dos mesmos, como o mostran as descricións dadas polos bilingües e o seu uso en diversos contextos culturais. O recurso a informantes bilingües nesta investigación supera algúns dos problemas metodolóxicos de traballos anteriores sobre a comparación cultural e lingüística dos termos de emoción. A autora argumenta que os bilingües, como persoas que traspasan límites físicos, lingüísticos e culturais, facilitan unha comparación intercultural óptima para os termos de emoción dado que subxectivamente conviven con dúas linguas e dúas culturas.

 

Author: Alexia Panayiotou

View Original Web Page