Item Details

Czech Pagans’ Views on Extremism

Issue: Vol 20 No. 1 (2018)

Journal: Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies

Subject Areas: Religious Studies

DOI: 10.1558/pome.33441

Abstract:

The chief aim of this paper is to describe the relationship of contemporary Czech Pagans-those who identify themselves as such and practice their belief in ritual-to what is described as extremism, using the methods of qualitative analysis, interviews and observation. The paper focuses on the subjective views of Pagans themselves, which allow us to understand the internal processes within this highly particular community. An important element of this is how Pagans themselves understand the term "extremism." The paper outlines specific positions taken by individual Pagans, proceeding to generalize in order to characterize the Czech Pagan community as a whole. It also analyses potential trigger mechanisms, which in some cases entice individuals from the community to take extremist positions.

Author: Jan Merička, Josef Smolik

View Original Web Page

References :

Babička (Grandmother). Directed by Čáp, František, Filmové studio Barrandov, 1940.

Česká pohanská společnost. “Pohanství: Jak jej chápe Česká pohanská

společnost” (Paganism: As understood by the Czech Pagan society). http://pohanskaspolecnost.cz/pohanstvi/.

Charvát, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus (Contemporary Political Extremism and Radicalism). Prague: Portál, 2007.

Daly, Steven, and Nathaniel Wice. Encyklopedie kulturních trendů devadesátých let [translation of Alt.Culture. An A-Z Guide to 90s America]. Brno: Jota, 1999.

Fiala, Petr. “Český politický extremismus a radikalismus z hlediska politologie” (Czech political extremism and radicalism from the viewpoint of political science). In Politický extremismus a radikalismus v České republice (Political extremism and radicalism in the Czech Republic), edited by Petr Fiala, 7–16. Brno: Masarykova Univerzita, 1998.

Janíček, Pavel. “Miky: Cítím se být pohanem” (Miky: I consider myself a Pagan). Věstník PFIcz (Bulletin of the Pagan Federation International-Czech), Samhain 2014, 15. http://www.pohanskafederace.cz/vestnik/vestnik-samhain-2014.pdf.

Mareš, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR (Right-wing extremism and radicalism in the Czech Republic). Brno: Barrister a Principal, Centrum strategických studií, 2003.

Mezinárodní pohanská federace Čechy, Morava a Slezsko (Pagan Federation International of Bohemia, Moravia, and Silesia). “O pohanství” (About Paganism). http://www.pohanskafederace.cz/o-pohanstvi/.

Mudde, Cas. The Ideology of the Extreme Right. Manchester: Manchester University Press, 2000.

Pohanský kruh. “Organizace” (Organization). http://pohanskykruh.wordpress.com/organizace/.

Smolík, Josef. Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003–2012 (The National Party in the far-right context: 2003–2012). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013.

Smolík, Josef, and Petra Vejvodová. “Politický extremismus jako bezpečnostní hrozba?” (Is political extremism a security threat?). In Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století (Selected security threats and risks in the 21th century), edited by Josef Smolík and Tomáš Šmíd, 43–67. Brno: Masarykova Univerzita, 2010.

Stezky pohanství (Pagan pathways). “Co je pohanství?” (What Is Paganism?). Accessed 18 November 2014. http://www.stezkypohanstvi.cz/pohanstvi/.

——. “Šedá zóna v pohanství” (Grey zone in Paganism). http://www.stezkypohanstvi.cz/seda-zona-extremismu-v-pohanstvi/.

Strmiska, Michael F. “Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives.” In Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives, edited by Michael F. Strmiska, 1–53. Santa Barbara: ABC-Clio, 2005.

Vinš, Petr Jan. “Nejnovější vývoj germánského pohanství v ČR: Neúspěch jednotících tendencí soudobého českého pohanství a radikalizace klanu Karpatských vlků—terénní studie” (Most recent developments in Germanic Paganism in the Czech Republic: The failure of unifying tendencies in contemporary Czech Paganism and the radicalization of the Clan of Carpathian Wolves—A Field Study). Paper read at a research students’ conference at Charles University, Prague, 2006.

Vojtíšek, Zdeněk. “Novopohanství a jeho přítomnost v české společnosti” (NeoPaganism and its Presence in Czech Society). http://www.htf.cuni.cz/HTF-80-version1-NovopohanstviProTeologickouRevui.doc. 2009.

Vrzal, Miroslav. “‘Satan, Ódin, Hitler’: Spojení satanismu, pohanství a ultrapravicové ideologie v black metalové subculture” (“Satan, Ódin, Hitler”: The combination of Satanism, Paganism and extreme-right ideology in black metal bubculture). Sacra 7, no. 1 (2009): 5–25.

York, Michael. Pagan Theology: Paganism as a World Religion. New York: New York University Press, 2003.