Item Details

Traditionalism in Sweden

Issue: Vol 10 No. 1 (2019)

Journal: International Journal for the Study of New Religions

Subject Areas: Religious Studies

DOI: 10.1558/ijsnr.38763

Abstract:

Traditionalism involves the concept of a perennial philosophy, a central truth,underlying all major religions. Though little has been written about SwedishTraditionalism, consideration of the ideologies of figures such as Ivan Aguéli,Kurt Almqvist, and Tage Lindbom provides important insights into the developmentof this concept and its political connotations. Here, the influence offoundational Traditionalists René Guénon and Frithjof Schuon, Christianity,Sufism, and radical conservatism on the ideas of Aguéli, Almqvist, and Lindbomare explored.

Author: Olav Hammer

View Original Web Page

References :

Abdul-Hadi (John Gustav Agelii a.k.a. Ivan Aguéli). 2016. Abdul-Hadi dans La Gnose, Recueil posthume. N.p.: Éditions Kalki.

Almqvist, Kurt. 1959. Den glömda dimensionen. Stockholm: Natur och Kultur.

———. 1967. Livklädnaden som revs sönder. Stockholm: Natur och Kultur.

———. 1984. Människan, det glömda templet. Hudiksvall: Åsak.

———. 1986. Himmelsstegen. Om människans möjlighet att finna en väg till Gud. Hudiksvall: Åsak.

———. 1989. Genom tingens portar. Meditationer. Delsbo: Åsak.

———. 1994. Ordet är dig nära: om uppenbarelsen i hjärtat och i religionerna. Delsbo: Åsak.

Carleson, Robert. 2016. “Traditionalism in Sweden.” In Western Esotericism in Scandinavia, edited by Henrik Bogdan and Olav Hammer, 624–629. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004325968_079

Dahlén, Ashk. 2003. ”Inledning. Om philosophia perennis.” In I Frithjof Schuons fotspår by Tage Lindbom, 5–59. Stockholm, Prisma.

De Geer, Jonas and Tage Lindbom. 1999. Vänbok till Tage Lindbom. Skellefteå: Norma.

Gauffin, Axel. 1940–1941. Ivan Aguéli, människan, mystikern, målaren. 2 volumes. Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening.

Hanegraaff, Wouter J. 2012. Esotericism and the Academy. Cambridge: Cambridge University Press.

Hobsbawm, Eric and Terence Ranger, eds. 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Lindbom, Tage. 1949. Den nya fronten. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag.

———. 1951. Efter Atlantis. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag.

———. 1962. Sancho Panzas väderkvarnar. Stockholm: Norstedt.

———. 1970. Mellan himmel och jord. Stockholm: Norstedt.

———. 1974. Agnarna och vetet. Stockholm: Norstedt.

———. 1981. Riket är ditt. Stockholm: Norstedt.

———. 1983. Omprövning. Borås: Norma.

———. 2003. I Frithjof Schuons fotspår. Stockholm: Prisma.

Lindström, Martin. 1997. “Tage Lindbom och konservatismen.” Statsvetenskaplig tidskrift 100(2): 145–175.

Lundström, Tomas. 2016. “‘Let us build an Ark’, Jonas De Geer and the Negotiation of Religion within Radical Nationalism.” Unpublished MA Thesis, Uppsala University.

Milbank, John, et al., eds. 1999. Radical Orthodoxy: A New Theology. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203259146

Ögren, Svante. 2010. “Att tro är att veta, att veta är att tro.” In Bortom tro och vetande. Tankar från en dialog, edited by Hans Liljenström and Alf Linderman, 143–178. Stockholm: Carlssons.

Omar, Mohamed. 2006. “En svensk sufi.” Dagens Nyheter, January 20.

Qutb, Sayyid. 2006. Milestones. Original Arabic edition published in 1964. Birmingham: Maktabah Booksellers and Publishers.

Sedgwick, Mark. 2004. Against the Modern World: Traditionalism and the Secret History of the Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press.

Sorgenfrei, Simon. 2018. Islam i Sverige de första 1300 åren. Bromma: Myndighetenför stöd till trossamfund.

———. 2019. “The Great Aesthetic Inspiration, On Ivan Aguéli’s Reading of Swedenborg.” Religion and the Arts 23: 1–25. https://doi.org/10.1163/15685292-02301001

Wessel, Viveca. 1988. Ivan Aguéli, porträtt av en rymd. Stockholm: Författarförlaget.