Item Details

Llengua i Identitat. Ángels Massip (ed.) (2008) Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona ISBN 978–84–475–3329–9

Issue: Vol 4 No. 3 (2010) Second strings and linguistic connections: bilingual and bilinguistic explorations. Dedicated to Professor Michel Blanc

Journal: Sociolinguistic Studies

Subject Areas: Gender Studies Linguistics

DOI: 10.1558/sols.v4i3.677

Abstract:

Author: Carmen Pena

View Full Text